• 1 - Belediyesinin hizmet amaçları doğrultusunda Başkanın belirleyeceği prensip ve politika esasları çerçevesinde, kurum kültürü, misyonu, vizyonu ve Belediye ile Müdürlük hedefleri doğrultusunda meri mevzuata uygun olarak çalışmak.
  • 2 - Başkanlık Makamına karşı sorumluluk bilincinde olmak.
  • 3 - Tüm iş ve işlemlerin hatasız, kaliteli ve zamanında yapılmasına özen göstererek hizmet kalitesini iyileştirmek.
  • 4 - Mevcut kaynakları ve zamanı en verimli şekilde kullanarak hizmet maliyetlerini düşürmek ve tasarruf sağlamak.
  • 5 - Müdürlük hizmetlerinden faydalanan (personel ve halkımızın) Kuruma ve Müdürlüğe olan güven duygusunu geliştirmek.
  • 6 - Görev alanına giren işlerin yıllık plan ve programını yapmak, Müdürlük bütçesini hazırlamak.
  • 7 - Müdürlüğün iş ve işlemlerinin yapılmasında teknolojiyi azami seviyede kullanmak.
  • 8 - Görev alanı ile ilgili Başkanlık Makamı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.