26.05.2023 Tarihinde Yapılacak Gölpark Sosyal Tesislerinin 10 Yıl Süreli Kiralama İhalesi

Mülkiyeti Pamukova Belediye Başkanlığına ait aşağıda açık adresi, muhammen bedeli, geçici teminat ve ihale tarihi ve saati belirtilen taşınmazın (Sosyal Tesis) satışı 10 yıl süreli kiralama işi Pamukova Belediyesi Encümeninin 11/05/2023 tarih ve 95 sayılı kararı doğrultusunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri gereğince “Açık Teklif Usulü” ve arttırma sureti ile alttaki tabloda belirtilen yer ve saatte yapılacaktır.

İlgili taşınmaz mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından istenilmesi halinde gösterilecektir.

Konuya ilişkin word dosyasını aşağıdan indirebilirsiniz.

Paylaş
WhatsApp Whatsapp Hattı