ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

*Belediye zabıtası belediye sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Ayrıca, mücavir alanlarda kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler bakımından da yetkili ve görevlidir.

*Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri

*İmar ile ilgili Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek

*Sağlık ile ilgili görevleri

*Yardım görevleri;
WhatsApp Whatsapp Hattı