YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

**Meclis Birimi

*Meclis Toplantısı gündemi
*Meclis Kararlarının Yazımı
*Meclis yazışmalarını yapmak

**Encümen Birimi

*Encümen toplantısı işlemleri
*Encümen karar yazımı
*Encümen karar dağıtımı ve diğer yazışmalar


**Personel Özlük Birimi
*Memur izin, terfi, disiplin, diğer işlemler
*işçi izin, disiplin, diğer işlemler
*Sözleşmeli personel çalışma izinleri, yıllık izinler, disiplin ve diğer işlemler
*Personelle ilgili yazışmalar


*Gelen Giden Evrak
*Kuruma gelen evrakları ilgili birime havale etmek
*Kurumlar arası yapılan yazışmaları yapmak
*Birimler tarafından hazırlanan yazıları posta aracılığı ile göndermek
*Evlendirme Birimi
WhatsApp Whatsapp Hattı