BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
1- Yerel ve Ulusal Medyada Pamukova Belediyesi ile ilgili yer alan bütün haberlerin takip edilmesi, arşivlenmesi,
2- Başkanlığımız faaliyetleriyle ilgili basın bildiri ve bültenleri hazırlamak, konuyla ilgili Cd, kaset, slayt ve fotoğraflarla birlikte basın organlarına dağıtılması,
3- Çeşitli tarihi günlerde günün önemine uygun kutlama törenlerinin tertiplenmesi,
4- Çeşitli gün ve haftalarda şenlik, festival v.s. gibi faaliyetlerin organizasyonunun yapılması,
5- Pamukova Belediyesi tarafından düzenlenen tüm etkinlik ve yürütülen faaliyetlerin tanıtılması için basın yayın organlarıyla iletişime geçilmesi,
6- Törenlerle ilgili olarak davetiye bastırmak, afiş yaptırmak, broşür bastırmak ve bunların gerekli yerlere asılması ve dağıtılmasının sağlanması,
7- Belediye faaliyetleri ve yapılan hizmetleri yerel basın ve kamuoyu bilgilendirilmesi amacıyla haber ve bilgi akışını belediye internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmesi,
8- Belediye ile basın yayın kurum ve kuruluşları arasındaki ilişkileri koordine etmek, haber ve bilgi akışı ile basın randevuları ile başkanın basın toplantılarının organize edilmesi,
9- Başkanlığa yapılan ziyaretlerin fotoğraflanması ve arşivlenmesi,
10- Belediye ile doğrudan veya dolaylı bağlantılı tüm hizmetlerin ve açılış ile organizasyonların fotoğraflanması ve arşivlenmesi,
11- Başkan mesajlarının hazırlanması,
12- Başkanlığa bağlı törenler, organizasyonların düzenlenmesi,
13- Pamukova Belediyesinin resmi web sitesi için gerekli olan görüntülü ve görüntüsüz haberleri hazırlayıp sitenin sürekli güncelliğinin korunması,
14- Belediyemizin etkinliklerini vatandaşlarımıza duyurmak amacıyla toplu sms sistemine kayıtlı kişilere mesaj gönderilmesi,
15- Sosyal ve Kültürel aktivitelerin yürütülmesi,
16- Milli kültürümüzün yazılı belgeleri, fikir, sanat ve edebi eserler ile turizm ve tanıtım amaç ve kapsamlı yayınlar hazırlatarak yayımlamak ve yayımlatmak,
17- Belediyemiz birimlerinden ve Resmi Kurum ve Kuruluşlardan gelen ilanların süresi içerisinde ilgisine göre ilan panosu, ses yayın cihazı ve belediyemiz web sitesinde ilan edilmesini sağlayıp, ilan tutanaklarının ilgili birimler ile kurum ve kuruluşlara gönderilmesini sağlamak.
18- Vatandaşlardan gelen ilan taleplerinin uygunluğuna bakılarak ücreti karşılığında ilan panosu ve ses yayın cihazıyla ilanın yapılmasını sağlamak.
WhatsApp Whatsapp Hattı