Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Kültürel miras ve değerleri korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere iletmek Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün temel misyonunu oluşturmaktadır.

Müdürlük bu misyon çerçevesinde bünyesinde bulundurduğu kültür,eğitim ve meslek edindirme merkezleri ile çalışmalarını yürütmektedir. Merkezlerde yapılan faaliyetlerin yanı sıra tüm Pamukova genelinde yapılan sayısız etkinlik ve sinema günleri gibi farklı nitelik ve çeşitli kültürel aktivitelerle çalışmalarını sürdürmektedir.?