İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Selim İPEKÇİOĞLU tarafından vekaleten yürütülmektedir.

Bölgedeki imar planlarına göre imar durumu düzenler, kot kesit, inşaat istikamet rölevesi , ada ve ada ve ağaç revizyonlarını düzenler., tevhit, ifraz, kamu alanı terkinleri ve irtifak tesisi oluşturma işlemlerini yürütür.

Bu işlemlerle ilgili Belediye Encümenince karar çıkmasını sağlar, mimari, statik, ısı yalıtım, elektrik, asansör projelerini yasalar, yönetmelikler ve imar planlarına göre inceleyerek onaylar ve ruhsat verir. Her türlü tehlikeli yapı ve eski eserler statik yönden inceleyerek statik raporlar düzenler. Zemin ön bilgi formu düzenler ve hazırlanan zemin etütlerinin kontrolünü yapar, onaylar.

Taşınmaz Kültür Varlıklarına ait eski eser envanteri oluşturulması çalışmalarını yürütür ve bu eserlerle ilgili anıt sicil fişlerini oluşturur.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde sunulan hizmetler;

 • İmar durumu verilmesi,
 • Kot-kesit belgesi hazırlanması,
 • Tevhit-ifraz işlemleri,
 • Ön proje onayı,
 • İnşaat ruhsatı verilmesi (yeni yapı için ruhsat verilmesi),
 • Tadilat ruhsatı verilmesi,
 • Şantiye şefi değişikliğinden dolayı ruhsat yenileme,
 • Yapı denetim firması ve müteahhit değişikliğinden dolayı ruhsat yenileme,
 • Ruhsat temdidi (yenilemesi),
 • Bağımsız bölüm m2 tespiti,
 • Kent bilgi işlemlerinin güncellenmesi,
 • Adres ve numarataj bilgisinin verilmesi,
 • Zemin ön bilgi haritası ve zemin etüt onayı,
 • Kamu alanı terkinleri,
 • Geçici inşaat ruhsatı verilmesi,
 • Mimari ve statik proje tasdiki,
 • Tehlikeli yapılar için statik rapor düzenlenmesini sağlamakla görevli müdürlüktür.