PAYDER

AMAÇ


Pamukova’yı, Pamukova ayvasını ve Pamukova’nın yetiştirdiği tüm değerleri desteklemek, tanıtmak, başta ayva olmak üzere Pamukova’da yetişen diğer tarım ürünlerinin üretimini ve tüketimini desteklemek, Pamukova’yı ve Sakarya’yı tanıtmak, tarımla ilgili projeler üretmek, tarımsal ürünlerin pazarlanmasına yönelik uygulama çalışmaları yapmak, bu alanda çalışan kişi ve kuruluşlar arasındaki iletişim ve işbirliğinin etkinleştirilmesine katkı sunacak faaliyetler içerisinde bulunmak, Pamukova’nın kültürünü yansıtacak çalışmalar yapmak, halka ve gençlere yönelik spor, kitap okuma v.b. faaliyetler içerisinde bulunmak.

ETKİNLİK ALANI VE ÇALIŞMA KONULARI


1- Amacına uygun olarak Pamukova ve Pamukova Ayvası başta olmak üzere Pamukova’da yetişen tüm değerlerin tespiti, etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, Araştırma kuruluşları ile iş birliğinde bulunmak, projeler yapmak,

2- Pamukova üretilen yöresel ürünlerin yerel pazarlarda değerlendirilmesini sağlamak için çalışmalarda bulunmak, projeler yapmak, etkinlik günleri düzenlemek,

3- Pamukova’da yetiştirilen ürünlerin yurt çapında, özellikle bölgeye yakın şehirlerde tanıtımlarının yapılması, pazar oluşmasına esas kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak,

4- Kurs, seminer, konferans, fuar, festival ve panel gibi benzeri eğitim çalışmaları düzenlemek ve düzenlemelere katılmak,

7- Pamukova İlçesi genelinde yaşayan halka yönelik çalışmalar yapmak ve projeler sunmak,

8- Pamukova İlçesi genelinde tarımsal üretimde bulunan üreticilere yönelik çalışmalar yapmak ve projeler sunmak,

9- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

10- Mevzuata uygun yardım ve bağış almak ve vermek, sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek veya onlara katılmak,

11- Doğal ve ekolojik ürünlerin üretimi, dağıtımı, satışı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, bu amaçla organizasyonlar düzenlemek, mevcut organizasyonlara katılmak, danışmanlık hizmeti sunmak, proje desteği vermek, tanıtım çalışmaları yapmak,

12- Pamukova’da üretilen her türlü tarımsal ürünün tescil, çalışmalarında Türk Patent Enstitüsü ve diğer kuruluşlar tarafından gerekli olan her türlü desteği vermek, gerek dernek gerekse diğer kuruluşlara bu konulardaki giderleri için maddi destekte bulunmak.

13- Çocuklara, gençlere ve engellilere yönelik etkinlikler, geziler, festival v.b faaliyetler düzenlemek,

KURULUŞ ÖYKÜSÜ


PAYDER’in kurulması doğrultusundaki ilk adım, 2017 yılında Pamukova Kaymakamı Recai KARAL’ın destekleriyle Pamukova’da bir araya gelen bir grup genç tarafından atıldı. Esnaf, çiftçi, memur, işçi Pamukova Sevdalısı 11 gencin katıldığı toplantı sonrası oluşturulan iletişim ağı yoluyla başlayan çalışmalar sonucunda Pamukova ve Pamukova Ayvasını Tanıtma Derneği 29 Mayıs 2017 günü resmen kurulmuş oldu. Sakarya Valiliği İl Dernekler Müdürlüğüne 54-022-022 kütük numarası ile kayıtlı olan derneğin kurucu üyelikleri ve geçici yönetim kurulu şöyle oluştu:
 • BAŞKAN: Ali URGAN
 • BAŞKAN YARDIMCISI:İbrahim KESKİN
 • SAYMAN: Burak BAŞ
 • Üye: Yusuf DURMAZ
 • Üye: İsmail GÜR
 • Üye: Ümit EROL
 • Üye: Nadir BOSTAN
 • Üye: Mehmet YILDIRIM
 • Üye: Serdar BAYDAR
 • Üye: Ömer YAVUZ
 • Üye: Haydar ATMACA

2018 PAYDER GALERİSİ