Fen İşleri Müdürlüğü

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Selim İPEKÇİOĞLU tarafından vekaleten yürütülmektedir.

Belediyemiz sınırları içinde sorumluluğumuzda bulunan sokak, cadde ve kaldırımların üst yapısı ile ilgili projeler hazırlamak, belediyemiz ve kentimizin ihtiyaçları doğrultusunda sosyal ve hizmet amaçlı yapılar oluşturmak, mevcut taşınmazların bakım ve onarımını gerçekleştirmek, hazırlanan projelerin ihale edilmesi, yaptırılan işlerin kontrollük hizmetlerini yapmak, yolların asfaltlanmasını yapmak, bozulan bölümlerin onarımını yapmak, daha önceden yapılmış kilitli parke yol ve kaldırımların bakım ve onarımlarını yapmak, imar düzenlenmesi yapılmış fakat fiziki olarak trafiğe açılmamış olan yolların imarına uygun hale gelmesini sağlamak, çevre kirliliğine sebep olan hafriyat molozlarını kaldırmak, izinsiz yapılaşmaları engellemek, belediyemizce kamulaştırma işlemleri yapılmış imar yolları üzerinde kalmış yapıları yıkmak, ruhsatlı inşaatların çevre güvenlik tedbirlerini almalarını sağlamak, ecrimisile esas olan yerlerin işgalleri ile ilgili tutanak tutmak ve uygun hale getirilmesini sağlamak.

Fen İşleri Müdürlüğünün Görevleri:

 • Belediye sınırları içerisinde her türlü yapım, bakım ve onarım işlerini planlamak, projelendirmek, uygulamak
 • Mahallelerimizin cadde, sokak, bulvar, meydan, park, bahçe, Pazar yeri, refüj, tretuar ve diğer umuma açık alanların süpürülmesi ve çöplerinin toplanması – çöp döküm alanına naklinin gerçekleştirilmesi
 • Haşere ile mücadele ilaçlama hizmetinin verilmesi
 • Eski yapıların yıkımı, muhtelif boya işleri, çocuk oyuncaklarının tamiri, oturma elemanı ve çöp kovası ile konteyneri temin etmek
 • Kantar hizmetinin verilmesi
 • Kış mevsiminde tuzlama - karla mücadele edilmesi, kar ve tipi dolayısıyla kapanan köy yolları – mahalle yollarının açılması
 • Numarataj hizmetinin verilmesi
 • Doğalgaz, su, kanal ile ilgili her türlü sorunların çözümünde vatandaşlara yardımcı olmak.
 • 4734 sayılı yasa kapsamında alınacak olan mal, mamul hizmet için gerekli işlemlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması.
 • Belediyemize ait her türlü taşınmaz malın bakım, onarım ve tadilat işlemlerinin takibi.
 • Belediyemizin tüm mahallelerindeki yeşil alan, park alanları ve ağaç dikim alanlarının bakım, onarım, yeşillendirme çalışmalarının yürütülmesi.
 • Yolların imar planına uygun olarak trafiğe açılması için yeni yol açımı ve stabilizasyonu, beton parke vb. (Kilit taşı, bordür ve yağmur oluğu işçiliklerinin yaptırılması)
 • Ayniyat işlemlerinin yapılması
 • Toprak döküm sahalarının tespiti – denetleme
 • İşçi, memur ve sözleşmeli personelin idari işlemlerini yürütmek
 • Müdürlüğümüze gelen ve giden evrakların kayıt işlemlerini ve iş akışını takip etmek.
 • Yaptırılan ihaleli işlerin, Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre kontrolünün yapılması. Yaptırılan ihaleli işlerin, metrajlarının yapılması ve hak edişlerinin hazırlanması ve iş bitiminde kesin hesabının yapılması.
 • Ana arterlerdeki asfalt problemlerinin belirlenerek Büyükşehir Belediyesindeki ilgili birimlere iletilmesi ve takip edilmesi   
 • Encümen Kararlarının tebliği ve alınan yıkımların yapılması.