Encümen

Cevat KESER

Belediye Başkanı

        

Erol AKALIN                                                 Mustafa ÇELİK

Seçilmiş Encümen Üyesi                            Seçilmiş Encümen Üyesi

      

      Osman YILMAZ                                              Seyhan KAPTAN

                                     Mali Hiz.Md.V. / Bel.Bşk.Yrd.                                     Yazı İşleri Md. V.