Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Faruk EROL tarafından vekaleten yürütülmektedir.

Müdürlüğümüz amacı; ilgili kanun ve yönetmeliklerle verilen yetkileri en iyi şekilde kullanarak çevrenin korunmasını, kirliliğin önlenmesi ve giderilmesini sağlayarak yaşanabilir ve sonraki nesillere aktarılabilecek sağlıklı bir çevre oluşturmak ve bu alanda çeşitli plan ve projeler geliştirmek, denetim ve kontroller gerçekleştirmek, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yaparak çevre bilincini arttırmaktır.

FAALİYETLERİMİZ:
 
Geri Dönüşüm Çalışmaları

 1. 1Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması
 2. Tıbbi Atıkların Toplanması
 3. Bitkisel Atık Yağların Toplanması
 4. Madensel Atık Yağların Toplanması
 5. Atık Pillerin Toplanması
 6. Elektrik ve Elektronik atıkların Toplanması
 7. Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin(ÖTL) Toplanması                                

Çevre Bilincini Geliştirme Çalışmaları:

 1. Okullarda yapılan eğitim çalışmaları
 2. İşyerleri ve esnaflara verilen eğitimler
 3. Görsel materyallerle yapılan çalışmalar
 4. Pamukova geri kazanım projesi

Denetim Çalışmaları:

 1. Çevre Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Çalışmalar
 2. Atıklarla ilgili denetimler